vemex@vemex.com.tr +90 (242) 2439561
...
SÜRDÜRÜLEBİLİR SİSTEMLER

Türkiye’de ilk ısı pompası uygulaması, Isının bir ısı kaynağından diğerine aktarılmasını sağlayan sistemler.

...
ISITMA SİSTEMİ

Ortamın istenilen iklim koşullarında tutulması. Bu amaçla merkezi ısıtma sistemleri kurulması. Isı kaynağı olarak toprak, göl, nehir ve atık suların kullanılması. Termal otellerde enerji tasarrufu için alternatif çözümler.

...
SOĞUTMA TESİSATI

İnsanların arzuladığı ortamları sağlayabilmek için, merkezi soğutma sistemleri kurmak, soğutma esnasında açığa çıkan ısıyı ısıtma amaçlı kullanabilmek.

...
HAVALANDIRMA TESİSATI

İnsanların oksijen gereksinimini ve istenilen kalite hava sağlamak için gerekli sistemleri kurmak. Yapılardaki kirli havaları ortamdan uzaklaştırmak.

...
YANGIN SÖNDÜRME TESİSATI

Olası yangın anında alevlerin üzerine su boşaltarak yangını söndürmek ve yayılmasını önlemek için sulu söndürme Sprinkler sistemi. Dumanın kontrol edilmesi ve insanlara zarar vermeden mekanik yollardan tahliye etmek. İnsan tahliyesi olan ortamların dumansız olması için basınçlandırma yapmak.

...
SIHHİ TESİSAT

Su şartlandırma. Pissu ve pissu arıtma tesisatı. Lavabo, duş gibi kullanım noktalarında nispeten az kirletilmiş atık suyun, klozetlerde ve bazı durumlarda bahçe sulamasında kullanılması sistemleri (greywater). yağmur suyu depolama ve drenaj sistemleri.